Servicii de consultanta conexe - Smart Business Projects

Consultanţa în domeniul insolvenţei imbraca forme variate pornind de la perioada premergătoare incetarii platilor catre creditori până la probleme specifice procedurii precum cele juridice, sociale sau proprii activităţii desfasurate de debitoare.

În cadrul procedurii speciale prevazute de Legea 85/2014, principalele servicii oferite de societatea noastră profesională sunt:

 • întocmirea unui raport de analiză a societăţii;
 • analiza solvabilităţii debitorilor;
 • îndeplinirea atribuţiilor de administrator special în condiţiile legii;
 • întocmirea planului de reorganizare şi supravegherea realizării acestuia;
 • previzionarea posibilităţilor concrete de redresare a societaţii;
 • întocmirea analizei economico-financiare in vederea stabilirii cauzelor care au condus societatea la încetare de plăţi;
 • inventarierea activelor societăţii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • întocmirea, prin colaboratori de specialitate, a rapoartelor de evaluare pentru activele sau bunurile societăţii care urmează a fi valorificate prin vânzare;
 • supravegherea sau conducerea activităţii societăţii în perioada de observaţie sau de reorganizare (administrative);
 • întocmirea proiectului de plan de lichidare;
 • întocmirea strategiei de valorificare a activelor debitoarei, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă în condiţiile Legii nr.85/2014 si valorificarea efectivă a acestora;
 • conducerea în totalitate a activităţii in perioada de faliment;
 • consultanţă în gestionarea problemelor juridice, sociale, etc. precum şi în relaţiile cu creditorii societăţii sau orice alte instituţii implicate în procedura insolvenţei.