Despre noi

 

Principalul nostru țel e acela de a fi cei mai buni în ceea ce facem. Obiectivul nostru ca firmă e să oferim clientului nu numai cele mai bune servicii,ci să devenim legendari pentru acestea

 (Sam Walton)

Mediul de afaceri, aflat în impas, constată necesitatea adaptării în condiții de criză epidemică: „Trebuie să supraviețuiască agenții economici, angajații și familiile lor”

 

Dificultățile temporare pot avea soluții definitive.

O afacere în impas, poate fi regândită și astfel, salvată.

Echipa noastră are soluția: cunoștințele, instrumentele și experiența necesară pentru reorganizarea afacerilor Dvs. în contextul insolvenței.

Suntem specializați în gestionarea unor proceduri complexe, cu implicații economice, juridice, de management și marketing.

Expertiza profesională, multitudinea proiectelor de reorganizare derulate cu succes și viziunea de perspectivă sunt atuu-uri care ne recomandă!

 

                FLEȘERIU & ASSOCIATES IPURL – LEGAL OFFICE INSOLV IPURL 

 

 

Pentru îndeplinirea sarcinilor complexe aferente procedurii, practicienii în insolvență coordonatori – Av. FLEȘERIU ANA ELISABETA și FLEȘERIU CAMIL HORIA – au dobîndit experiența necesară desfășurând activități specifice de reorganizare și lichidare judiciară începand cu anul 2000  în colaborare cu societăți specializate.

Realizarea cu succes a acestor lucrări a fost posibilă prin atragerea de colaboratori,  specialiști în diverse domenii conexe, cu rezultate individuale performanțe.

Activitatea noastră este în permanentă dezvoltare , membrii echipei – coordonatorii,  colaboratorii, personalul auxiliar – învatatand că încrederea și profesionalismul reprezintă cel mai important atuu concurențial care poate fi păstrat numai prin calitatea constanța a serviciilor prestate.

Eficienţa şi profesionalismul nostru sunt oglindite în modalităţile de maximizare a averii debitorilor aflaţi în dificultate prin identificarea soluțiilor pretabile de restructurare și, în cazul falimentului, valorificarea în condiţii optime a activelor societăţilor din portofoliu, printr-un sistem de marketing propriu, aplicat de persoane cu experienţă în domeniu.

Logistică și resurse umane

Imagem de Qual a importância da Logística?

 

Societatea noastră dispune de personal profesionist şi colaboratori de înaltă calificare. Echipa se compune din practicieni în insolvenţă, consilieri juridici, economişti, avocaţi, consultanţi în management şi afaceri, marketing, experți evaluatori.

În aceste condiții, disponibilitatea de timp şi de personal pe care societatea nostră o poate alocă îndeplinirii atribuţiilor aferente calităţii de administrator /lichidator judiciar al unui debitor este  ridicată, asigurând astfel calitatea şi eficienţa demersurilor specifice gestionării procedurilor de insolvenţă.

De asemenea, societatea dispune de toată logistica necesară desfăşurării activităţii în cele mai bune condiţii: birouri, reţele de comunicare şi echipamente performanțe, abonamente la publicaţii şi reviste de specialitate, programe legislative, etc.

Servicii

 

Insolvenţa este un domeniu extrem de vast care impune o activitate variată pornind de la perioada premergătoare insolvenţei până la probleme specifice de procedură (juridice, economice, sociale sau de altă natură).  În acest sens venim în întampinrea clienților noștri, asigurând:

 • analiza situației firmei aflate în dificultate,
 • propuneri pentru îmbunătățirea performanței
 • revizuirea sau întocmirea planului de restructurare, asistență în implementare
 • asistență în negocierea cu părțile implicate
 • consultanță privind eșalonări, restructurări și obținerea de facilități fiscale
 • consultanță privind restructurarea finanțărilor bancare
 • analiza solvabilităţii debitorilor
 • asistenţă şi consultanţă în recuperarea creanţelor
 • consiliere în vederea îndeplinirii atribuţiilor de administrator special în condiţiile legii
 • întocmirea rapoartelor de analiză a activității societăţii în vederea stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi
 • inventarierea activelor debitoarei
 • consultanţă la întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active care urmează a fi valorificate prin vânzare în cadrul procedurii insolvenţei
 • supravegherea sau conducerea în tot a activităţii societății debitoare pe perioada de observaţie, reorganizare judiciară şi faliment
 • întocmirea planului de reorganizare şi supravegherea respectării acestuia
 • studierea pieţei și identificarea unor potenţiali clienţi în vederea valorificării bunurilor supuse valorificării în cadrul procedurilor de insolvență, respectiv întocmirea strategiei de valorificare a activelor, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă în condiţiile legii speciale
 • lichidarea bunurilor societăţii
 • întocmirea planurilor de distribuire a sumelor obţinute din lichidarea bunurilor societăţii
 • întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii insolvenţei
 • formularea cererilor de antrenare a răspunderii membrilor organelor de supraveghere de conducere ale debitoarei în conformitate cu prevederile legale

 Societățile profesionale „FLEȘERIU & ASSOCIATES” IPURL  și „LEGAL OFFICE INSOLV” IPURL funcționează în conformitate cu prevederile OUG nr.86/2006. 

Ai nevoie de mai multe informații ? 

CONTACTEAZA-NE