La procédure de mandat ad hoc - quand recourir à un mandataire ad hoc pour  les entreprises et commerces en difficulté

Mandatul ad-hoc reprezintă procedura confidențială, declanșată la cererea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de către instanță, negociază cu creditorii în scopul realizării unei înțelegeri între unul sau mai mulți dintre aceștia și debitor, în vederea depășirii stării de dificultate în care se află intreprinderea debitorului.

În vederea numirii mandatarului ad-hoc, debitorul se adresează președintelui tribunalului în circumscripția căruia își are sediul, propunând în acest sens un practician în insolvență, autorizat conform legii. Numirea mandatarului ad-hoc se face printr-o încheiere irevocabilă.

Obiectul mandatului ad-hoc va fi de a realiza, în termen de 90 de zile de la desemnarea să, o înțelegere între debitor și unul sau mai mulți creditori ai săi, în vederea depășirii stării de dificultate, salvgardarii intreprinderii, păstrării locurilor de muncă și acoperirii creanțelor asupra debitorului. În acest scop, mandatarul ad-hoc poate propune ștergeri, reesalonari sau reduceri parțiale de datorii, continuarea sau încetarea unor contracte în curs, reduceri de personal, precum și orice alte măsuri pe care le consideră necesare.