Mediul de afaceri este pe cât de dinamic, pe atât de versatil, iar firmele pot întâlni dificultăți în adaptarea continuă, pot risca să piardă oportunități și să înregistreze pierderi. Nu în ultimul rând, ajung să se confrunte cu insolvența.

  • Lichidarea voluntară

Acest proces are loc că urmare a voinței acționarilor / asociaților. În cadrul acestei proceduri, lichidatorul desemnat de acționari/asociați valorifică activele societății, achită datoriile acesteia și distribuie sumele rămase către proprietarii companiei. Este un proces ce se finalizează cu radierea societății din Registrul Comerțului.

  • Reorganizarea judiciară/ Lichidare judiciară

Scopul nostru este de a identifica posibilitățile optime pe care le are societatea aflată în incapacitate temporară de plată pentru a fi restructurată astfel încât să evite alternativa care presupune vânzarea activelor în cadrul unei proceduri de faliment.

  • Consultanță

Oferim servicii de consultanță clienților în vederea: recuperării creanțelor, pregătirea și aplicarea planului de reorganizare, evaluarea activelor.