Notă de informare privind protecția datelor personale

FLESERIU & ASSOCIATES IPURL si LEGAL OFFICE INSOLV IPRUL,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, dispozițiile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă aducem la cunoștință faptul că, în vederea realizării atribuțiilor stabilite de lege si desfășurării activității curente, inclusiv derulării activităților contractuale, societățile colectează date cu caracter personal, iar conform prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, societățile au obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate, cu ocazia accesării site-ului www.fleseriuassociates.ro

 

Societățile nu vor prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului menționat, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

 

Ce informații colectăm despre dumneavoastră

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru web sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate). Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza site-ul nostru, când vă abonați la serviciile noastre, participați la forumuri de discuții sau în alte activități de comunicare socială de pe site-ul nostru și când raportați o problemă legată de site-ul nostru. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz.

 

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală. În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu website-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe website-urile noastre numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

 

De fiecare dată când vizitați website-ul nostru, colectăm automat următoarele date:

  • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fișierele de tip cookie ale terțelor părți; Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org sau să vedeți www.youronlinechoices.eu, care conține informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.
  • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la website-urile noastre (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, numărul mediu de articole vizualizate pe website-urile noastre, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, și anume: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, stare civila, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședința, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională – diplome-studii, situație familială, imagine, interesul, disponibilitatea etc. Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteți obligat(ă) să furnizați datele complete, actualizate și corecte, acestea fiind necesare prestării unor servicii cât mai personalizate. Refuzul dumneavoastră privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea primirii unor informații complete și adaptate nevoilor dumneavoastră.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

 

Prin parcurgerea prezentei note, vă exprimați consimțământul în mod expres, neechivoc, liber și informat ca societatea să înregistreze aceste date și să le administreze în vederea scopului menționat.