Firmele în insolvență, dar cu plan de reorganizare fezabil și... | PROFIT.ro

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență reglementeazaprocedura reorganizării judiciare, că măsură de redresare a activității economice a unei societăți aflate în insolvență sau într-o stare iminentă de insolvență.

Reorganizarea judiciară este procedura care se aplică debitorului, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanțelor.

Procedura de reorganizare judiciară se efecteaza pe baza unuiplan de reorganizare, care poate fi propus de către debitor, de administratorul judiciar sau de creditori.

Etapele preveazute de legea specială sunt:

• Propunerea unui plan de reorganizare
• Elaborarea planului de reorganizare
• Votarea planului de reorganizare de către creditori
• Confirmarea planului de reorganizare de către judecătorul-sindic
• Implementarea /Eșecul planului de reorganizare
• Supravegherea implementării măsurilor propuse în planul de reorganizare.

Pentru că planul de reorganizare votat de creditori să-și atingă obiectivele stabilite acesta trebuie pus în aplicare în condiții stricte și corecte, fără a influență negativ niciun participant la procedura insolvenței. Misiunea administratorului judiciar este de a asigura obiectivismul și imparțialitatea necesare pentru supravegherea respectării întocmai a planului de reorganizare.

Planul de reorganizare reprezintă un plan de afaceri adaptat contextului economic și juridic în care se află societatea debitoare și care trebuie să respecte condițiile de formă și fond prevăzute de legea specială pentru a putea fi votat de creditori, confirmat de către judecătorul sindic și implementat de societatea debitoare.

Prin planul de reorganizare se încearcă  salvarea debitorului de la faliment printr-una sau mai multe dintre modalităţile prevăzute de lege aplicate separat sau

împreună, respectiv:

– restructurarea operaţională şi/sau financiară a debitorului;
– restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;
– restrângerea activităţii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului, 

al cărui scop final este plata creanțelor potrivit programului de plată a creanțelor .